mijn serie over


            “ mannen uit Mongolië “


        kreeg bij Foto Nationaal 2016

           een eervolle vermelding.

    Bij de ballotage BMK 2016 heb ik                

           wederom het predikaat


             “Kandidaat BMK”


        verworven met mijn serie


        “Straatkinderen uit India”


zie portfolio